Strøby Forsamlingshus

Generalforsamling

Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.30

Dagsorden


1,        Valg af dirigent og stemmetæller

2.        Formandens beretning

3.        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab


4.        Indkomne forslag

                                        a. Fra bestyrelsen

                                        b. Fra medlemmer

5.        Forelæggelse af budget for det kommende år

6.        Fastsættelse af kontingent


7.       Valg:

                 A. Bestyrelse. På valg er:

                     Merete Kaaterud, er villig til genvalg

                     Henning Esbjerg, er villig til genvalg

                     Susanne Petersen, er villig til genvalg

                B. Suppleanter

                     Alex Kulle

                     Erik Stølgaard

                    Jens Hartvig

               C.  Bilagskontrollnter

                     Uffe Hartkorn

               D.  Bilagskontrollant suppleant

                    Kjeld Pedersen

8.                 Eventuelt